พาเลทกระดาษ

สินค้า : พาเลทกระดาษ
รายละเอียดสินค้า...
     พาเลทกระดาษ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมปัจจุบันทั่วโลกได้หันมาสนใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดมาจากลังไม้ พาเลทไม้   ซึ่ง ยากต่อการทำลายและมีขั้นตอนในการดูแลรักษายากดังนั้นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ พาเลทกระดาษมีความโดดเด่นในด้านการออกแบบ รวมทั้งไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 


     คุณสมบัติของ พาเลทกระดาษสอดคล้องกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อีกทั้งพาเลทกระดาษยังมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพาเลทไม้ สามารถปรับรูปแบบตามจุดประสงค์การใช้งานได้สะดวก ด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่ใช้พาเลทในปัจจุบัน                
                
     จากโครงสร้างความแข็งแรง ได้ถูกนำมาผลิตเป็นพาเลทกระดาษที่รับน้ำหนักคงที่ได้สูงสุดถึง 2,000 กก. น้ำหนักเบา กันความชื้นได้ถึง 90 % เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ส่งออกที่ต้องการหาผลิตภัณฑ์ทดแทนพาเลทไม้ที่มีปัญหาด้านแมลง น้ำหนักมาก และมีภาระค่าใช้จ่ายในการส่งออกสูง ทางบริษัทฯ ยังรับออกแบบพาเลทกระดาษตามขนาดที่ต้องการ เพื่อให้เหมาะกับงานของลูกค้ามากที่สุด 

 

 

Hot Line : 089-6665197 (ปาร์ม)

Visitors: 1,066,921