พาเลทไม้

สินค้า : พาเลทไม้ - ใหม่
รายละเอียดสินค้า...
     พาเลทไม้ (Wooden Pallet) ไม้เป็นวัสดุชนิดแรกที่นำมาใช้ทำพาเลท เพราะเป็นวัสดุที่หาง่าย แข็งแรง ราคาไม่แพง และใช้เวลาในการผลิตพาเลท ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาที่เจอเกี่ยวกับพาเลทไม้ จะเป็นเรื่องของเชื้อรา และแมลง โดยพาเลทไม้ที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศจะมีมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่องของการกำจัดเชื้อราและแมลงที่อาศัยอยู่ในไม้ ซึ่งจะต้องผ่านมาตรฐาน IPPC ตามที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ พาเลทถือเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาท ทางด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการขนส่ง ที่จะต้องนำพาเลทไม้เข้ามาใช้ช่วยในการขนย้าย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการจัดเก็บสินค้าตามคลังต่างๆ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและการตรวจนับสินค้า

     พาเลทไม้ (Wooden Pallet) ถูกผลิตขึ้นเพื่อลดความเสียหายของสินค้า จากแรงสั่นสะเทือน และแรงกระแทก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ในขณะจัดเก็บการเลือกใช้พาเลท การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเข้าสู่ตลาดนั้น บางธุรกิจก็ได้มีการคิดเรื่องขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า  และได้คิดเกี่ยวกับตัวพาเลทที่จะรองรับสินค้า ว่าจะต้องเป็นไปตามลักษณะของสินค้าและรองรับน้ำหนักได้เพียงพอ
เพื่อความปลอดภัยในขณะทำการขนส่งสินค้าหรือเคลื่อนย้าย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ถ้าสินค้ามีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน ของตัวพาเลทก็ต้องมีการสั่งทำเป็นพิเศษ พาเลทก็ถือว่าเป็นต้นทุนแฟงที่มองข้ามไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะถ้าใช้พาเลทที่ดีเกินไปกว่าการใช้งาน  ก็จะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นได้

     ในการเลือกใช้งานพาเลทโดยทั่วไปนั้นส่วนใหญ่จะคำนึงถึงน้ำหนักของสินค้า  ลักษณะของสินค้าให้เหมาะสมกับขนาดของพาเลท รวมถึงการขนย้ายพาเลทเข้าตู้คอนเทนเนอร์และที่สำคัญคือต้องมองถึงประเทศที่ทำการส่งสินค้า ซึ่งเราต้องรู้ให้แน่ชัดว่าควรจะต้องใช้พาเลทอย่างไร ถ้าส่งสินค้าไปทางยุโรป ก็ต้องมีการใช้พาเลทที่เป็นมาตรฐาน EURO

ข้อดีของพาเลทไม้
- เป็นสินค้าที่หาใช้งานได้ง่าย และมีระยะเวลาในการผลิตที่รวดเร็ว
- ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- รับน้ำหนักสินค้าได้มากถึง 20,000 กิโลกรัม
- สามารถซ่อมแซม เก็บรักษา และดูแลง่าย

ข้อเสียของพาเลทไม้
- ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน
- ปัญหาเรื่องเชื้อราในเนื้อไม้ แมลง ปลวก มอด เสี้ยนไม้ และความชื้น
- อาจแตกหรือหักได้ เมื่อมีการบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากเกินไป
- ไม้อาจเกิดการบิด โก่ง หรือโค้งงอ

 

 

Hot Line : 089-6665197 (ปาร์ม) 

Visitors: 1,066,922