กระดาษลูกฟูก

สินค้า : กระดาษลูกฟูก 
รายละเอียดสินค้า...
     กระดาษลูกฟูก คือ กระดาษที่ประกอบด้วยแผ่นปะหน้า 2 แผ่นและมีลอนกระดาษลูกฟูกอยู่ตรงกลาง         ที่นิยมใช้กัน โดยทั่วไปจะมี 3 ประเภท คือ


1.  กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (Single Face)
ประกอบไปด้วย กระดาษ แผ่นเรียบ 1 แผ่น ปะกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น นิยมใช้กันกระแทกสินค้า หรือ ปะกล่อง offset

2.   กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single wall)
ประกอบไปด้วย  กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก  1 แผ่น โดยลอนลูกฟูก จะอยู่ตรงกลางระหว่าง กระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่น  มักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง หรือ ไม่เน้นความแข็งแรงมากนัก 

3.   กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double  wall)
ประกอบไป ด้วย  กระดาษแผ่นเรียบ 3  แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 2 แผ่น โดยกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิว                                                                                   กล่องด้านนอกจะเป็นลอน B เพื่อประโยชน์ทางการพิมพ์ และ กระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C  เพื่อ                                                                                     ประโยชน์ทางด้านรับแรงกระแทก นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูง หรือมีน้ำหนักมาก 

 

 

Hot Line : 089-6665197 (ปาร์ม) 

Visitors: 1,066,921